Základná voliera

  • rozmer 3×2
  • spád strechy dozadu
  • bočne steny podľa vašej predstavy (plech alebo mreža)
  • výška 160-140cm

  • natretá drevená podlaha
  • otočná stena s držiakami na misky

Cena: 390€

Voliere