Terén musí byť pred montážou garáže pripravený. Najlepšia je betónová platňa alebo betónové pätky s presahom cca 10-15cm. Môže to byť aj dlažba, štrk, betónové kocky a podobne. Dôležité je, aby bol terén rovný.