Ako pripraviť terén pod plechovú garáž?

Plechová garáž je alternatívou garáže murovanej. Je to lacnejšie, ľahšie a rýchlejšie riešenie.
Najdôležitejšou vecou pred montážou plechovej garáže je príprava terénu pod garáž, tak aby
terén bol rovný.

Mame niekoľko možností pripravenia terénu pod garáž:
 betónová platňa
 zámková dlažba
 betónové kocky
 základové pasy po obvode

Betónová platňa je najlepším riešením ak garáž ma slúžiť ako miesto pre auto.
Aby sa dala garáž správne postaviť betónovú platňu treba pripraviť, tak aby z každej strany
garáže betón vystával min. 10cm.
Ak mame základnú garáž 3mx5m betónová platňa, bude mať rozmer 3,2mx5,2m.
Optimálna hrúbka platne 10-15cm. Avšak musíme pamätať, že ak šalujeme uhlopriečka musí
sa zhodovať. Je to dôležité, aby stena garáže nevystávala mimo základovej dosky.
Ako vyrátať množstvo betónu?
Pre výpočet  množstva betónu, treba násobiť hrúbku betónu x dĺžka  x šírka  a pridať po 10cm s
každej strany. Ak robíte  betónovú platňu pre garáž 3mx5m a hrúbka betónu bude 10cm, platňa
bude vystávať po min. 10 cm z každej strany musíme použiť tento vzor:

3,2*5,2*0,1=1,67 m³

Týmto spôsobom máme vypočítanú hodnotu v m³ betónu, ktorú potrebujeme na realizáciu
betónovej dosky /platne/.
Odporúčaný betón B25. Môžeme ho kúpiť vo vreciach, alebo objednať v hotovej forme /na
betonárni/.

Zámková dlažba
Zámková dlažba  sa odporúča pre tie garáže, kde chceme udržať mierne vyššiu teplotu. Kocka
nie je tak odolná ako betón, ale overila sa už aj ako podklad pod garáž. Avšak je to aj dobra a
lacnejšia alternatíva pre záhradné domčeky určené na skladovane náradia, nábytku a ostatných
veci.
Ak chceme urobiť funkčný základ pod zámkovú dlažbu, ktorá bude slúžiť po veľa rokov musíme
sa držať pravidiel.  Podstatou je, aby hrúbka jednotlivých vŕstv bola nastavená na plánované
zaťaženie povrchu. Pre cestu pre chodcov použijeme základ  o hrúbke 10-20cm, ale v prípade
ciest na ktorých sa budú pohybovať kolesové vozidla hrúbka by mala byť 25-40 cm. Základ
pod zámkovú dlažbu mal by byť aj priepustný pre vodu a dobre odvodňovať terén. Najčastejšie
sa používa štrk, drvený kameň, zrná, truska alebo zmes piesku a štrku. Podklad pod zámkovú
dlažbu nanášame postupne vrstvu po vrstve, každá vrstva musí byť zhutnená vibračnou doskou
/užabovať/.

UPOZORNENIE
Garáž do zámkovej dlažby a betónových kociek nekotvíme. Betónové kocky a zámková dlažba
počas kotvenia praskajú. Ak chcete garáž ukotviť a plánujete položiť zámkovú dlažbuodporúčame urobiť betónový základ /pätky/ na uchytenie garáže.

Betónové kocky
Ak je garáž dočasným riešením, alebo má slúžiť iba ako úložný priestor pre menšie záhradné
náradie, stačí urobiť základ s betónových kociek. Pri menších garážach stačia 4 kocky /záleží od
veľkosti garáže, skladu/.  Ďalšou  možnosťou sú aj betónové kocky po obvode garáže . Je to
lacné, ľahko dostupné riešenie a ich montáž je jednoduchá, ale pozor kocky musia byť uložené v
rovine.

Základové pásy
Ďalším riešením sú základové pásy.
Príprava základových pásov v 4 krokoch:
1. Prvým krokom je nakreslenie obvodu garáže na zemi
2. Po  vyznačení čiar kopeme základové pásy
3. Zalievame betónom
4. Čakáme 2-3 dni a betón polievame 1-2 razy
Nižšie  pre Vás je odkaz na príkladové druhy podkladu, vyhotovených našimi zákazníkmi pre
inšpiráciu:-).